Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Scientologis mål af L. Ron Hubbard E n civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor mennesket har frihed til at hæve sig til større højder — det er målene for Scientologi.


Målene blev første gang fremlangt for en oprørt og forvirret verden i 1950 og ligger helt inden for vor teknologis rækkevidde.


Upolitisk af natur, byder Scientologi ethvert menneske fra enhver tro, race eller nation velkommen.


Vi søger ikke efter revolution. Vi søger kun evolution mod højere stadier af væren for den enkelte og for samfundet.


Vi når vores mål.


Efter uendelige årtusinder i uvidenhed om sig selv, sit sind og universet, har mennesket fået sit gennembrud.


Andre bestræbelser, mennesket har gjort, er blevet overgået.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider