Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
BibliograpfiTænkende menneskers kombinerede sandhedergennem halvtredsindstyve tusinde år, forædlede og gjort stærkere gennem nye opdagelser om mennesket, har muliggjort denne succes.


Vi byder dig velkommen til Scientologi. Vi forventer blot din hjælp med at nå vore mål og med at hjælpe andre. Vi forventer, at du bliver hjulpet.


Scientologi er den mest livskraftige bevægelse på Jorden i dag.


I en urolig verden er jobbet dog ikke let. Hvis det på den anden side var det, ville vi ikke være nødt til at udføre det.


Vi respekterer mennesker og tror på, at de er værd at hjælpe. Vi respekterer dig og tror, at også du kan hjælpe.


Scientologi skylder ingen sin hjælp. Vi har intet gjort, som giver os anledning til at sone. Havde vi det, ville vi ikke nu være opvakte nok til at udrette det, vi gør.


Mennesket er mistænksomt over for ethvert tilbud om hjælp. Han er ofte blevet ladt i stikken — hans tillid blevet knust. Alt for ofte har han vist sin tillid, kun for at blive forrådt. Vi kan begå fejl, for vi bygger en verden med knækkede strå. Men vi vil aldrig svigte din tillid til os, så længe du er en af os.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider