Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


26 Manifestationerne af glæde og smerte, af tanke, emotion og bestræbelse, af tænkning, af sanseindtryk, af affinitet, realitet og kommunikation, af adfærd og væren er fremkommet på denne måde, og gåderne i vort univers er tilsyneladende indeholdt og besvaret heri.

27 Der er væren, men mennesket tror, at der kun er bliven.

28 Løsningen på ethvert problem, der udspringer heraf, er fastlægge synspunkter og dimensionspunkter, at forbedre tilstanden af og samspillet mellem dimensionspunkter for derigennem at styrke synspunkter. Samt afhjælpning af overflod eller knaphed på alle ting, behagelige eller grimme, ved rehabilitering af synspunktets evne til at antage punkter at se fra, samt skabe og ophæve, se bort fra, starte, ændre og stoppe dimensionspunkter af enhver slags efter synspunktets bestemmelse. Vished i alle tre universer må genvindes, da vished, ikke data, er viden.

29 Efter synspunkternes mening er enhver væren, enhver ting, bedre end ingenting, enhver effekt bedre end ingen effekt, ethvert univers bedre end intet univers, enhver partikel bedre end ingen partikel, men beundringspartiklen er bedst af alle.

30 Og over disse ting findes der måske blot spekulation. Og under disse ting findes der det at spille spillet. Men disse ting, der er skrevet her, kan mennesket opleve og vide. Nogle har måske lyst til at undervise i disse ting, og nogle har måske lyst til at bruge dem til at hjælpe dem, der er i nød, og nogle ønsker måske at anvende dem til at gøre individer og organisationer dygtigere og således give Jorden en kultur, vi kan være stolte af.


I al beskedenhed fremlagt som en gave til menneskeheden af L. Ron Hubbard, 23. april 1953.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider