Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Aksiom 1 Liv er grundlæggende set en statik.

DEFINITION: En livsstatik har ingen masse, ingen bevægelse, ingen bølgelængde, ingen placering i rum eller i tid. Den har evnen til at postulere og til at opfatte.

Aksiom 2 Statikken kan lave betragtninger, postulater og meninger.

Aksiom 3 Rum, energi, genstande, former og tid er resultatet af betragtninger, som statikken har lavet og/eller indvilliget i, og opfattes udelukkende, fordi statikken mener, at den kan opfatte dem.

Aksiom 4 Rum er et dimensionssynspunkt.

Aksiom 5 Energi består af postulerede partikler i rum.

Aksiom 6 Genstande består af grupperede partikler.

Aksiom 7 Tid er dybest set et postulat om, at rum og partikler vil vedblive med at eksistere.

Aksiom 8 Det, der tilsyneladende er tid, er partiklers ændring af position i rum.

Aksiom 9 Forandring er den primære manifestation af tid.

Aksiom 10 Det højeste formål i universet er skabelsen af en effekt.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider