Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Aksiom 55 Handlingscyklussen er en betragtning. Skabe, overleve, ødelægge, handlingscyklussen, som er accepteret af den genetiske enhed, er kun en betragtning, som kan ændres af, at thetanen laver en ny betragtning eller andre handlingscyklusser.

Aksiom 56 Theta bringer orden i kaos.

HERAF FØLGER: Kaos bringer uorden i theta.

Aksiom 57 Orden fremkommer, når kommunikation, kontrol og havingness er til rådighed for theta.

DEFINITIONER:

Kommunikation: udveksling af ideer hen over afstand, gennem rum.

Kontrol: positiv postulering, som er hensigt, og udførelsen deraf.

Havingness: det, som tillader oplevelsen af masse og tryk.

Aksiom 58 Intelligens og dømmekraft måles ud fra evnen til at vurdere relativ væsentlighed.

HERAF FØLGER: Evnen til at vurdere væsentligheder og uvæsentligheder er den højeste logiske evne.

HERAF FØLGER: Identifikation er en monoton tildeling af væsentlighed.

HERAF FØLGER: Identifikation er den manglende evne til at vurdere forskelle i tid, sted, form, sammensætning eller væsentlighed.

Ovenstående er en opsummering af de tilstande af væren, som kan bruges til at skabe, få til at vedvare, eller ødelægge.

Selvom en thetan er enig i mekanismerne og opretholder enigheden, kan den stadig lave utallige postulater, som gennem deres modsigelser og kompleksitet enten skaber, får til at vedvare eller ødelægger menneskelig opførsel.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider