Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Formålet med denne udtalelse er at give en bedømmelse af Scientologi ud fra et sociologisk synspunkt.

Spørgsmålet er dette: Er Scientologi en religion og i så fald, hvilken slags religion? Vi skal søge at tilvejebringe elementer til en besvarelse i denne artikel. Jeg vil også beskrive visse aspekter af Scientologi, som vi ser den i dag.

Teksten, jeg har forfattet, er frugten af et igangværende studium af Scientologi Kirken. Det har resulteret i nogle artikler og bidrag til symposier. Jeg håber at kunne udgive en bog om denne bevægelse. Dette skrift er hverken polemisk eller apologetisk.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider