Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


i. Er Scientologi en religion?

i.i. HVAD FORSTÅR VI VED RELIGION?

Inden for denne udtalelses rammer kan man ikke rejse en grundlæggende diskussion om en religionsdefinition. Man kan dog anlægge et funktionelt synspunkt og enes om et minimalt antal karakteristika, der findes i de fleste religioner. Vi er klar over, at dette synspunkt ser bort fra den diskussion om religionsdefinition, som nye religionsformer har foranlediget. Man kan være enige med Bryan Wilson om, at religion omfatter følgende:

* En kosmologi, hvori universet gives en mening med hensyn til en eller flere overnaturlige kræfter. Menneskeopfattelsen overskrider grænserne for menneskets jordiske eksistens. Der er et før og et efter. Menneskets endeligt accepteres ikke.

* En moral, der stammer fra denne kosmologi. Den giver anvisninger og retningslinier, der er i overensstemmelse med den fremsatte forståelse af universet.

* Redskaber, der sætter mennesket i forbindelse med det overnaturlige princip: Bøn, religiøse ceremonier, meditationsteknikker.

* En menighed af tilhængere, ligegyldigt hvor lille den er, der er i stand til at opretholde og gengive trosartiklerne og til at bestyre frelsens goder.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider