Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Fra midten af dette århundrede har man kunnet observere en fornyet interesse for religiøse fænomeners forskelligartede udtryk. Denne interesse skyldes:

* fremgangen for eller udviklingen af nye religioner, især i USA (f.eks. Hare Krishna, Scientologi Kirken, the Mission of Divine Light);

* allerede eksisterende religioners udbredelsen til nye geografiske områder (så som visse østlige religioner i USA og Europa, Pinsekirken, Mormonerne og Jehovas Vidner fra USA til Sydamerika og Europa, Santeria fra Cuba til USA og lande i Centralamerika, og Umbanda fra Brasilien til Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile og i mindre udstrækning til USA og Europa);

* “genoplivningen” af de etablerede religioner (så som i de karismatiske nyskabelser inden for evangelismen og katolisismen, fremkomsten af spiritistiske katolske grupper o.s.v.) og

* fremkomsten af en omfattende, ikke centraliseret åndelig subkultur (omfattende det, der er blevet kaldt New Age).

Interessen for den forskelligartede religiøsitet genoplivede gamle diskussioner indenfor samfundsvidenskaber, hvilket resulterede i nogle mere præcise definitioner af religiøse fænomener. Forskellige grupper af samfundsvidenskabsmænd har været fortalere for forskellige typer af definitioner, som ofte har svaret til deres umiddelbare teoretiske interesser.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider