Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


i. Indledning

I de senere år har Scientologi været genstand for en del kontrovers i visse dele af Europa, i særdeleshed Tyskland, som synes at misfortolke denne religiøse gruppes reelt sociale hensigter.

Set af en person, der kender til filosofi og religion, er der på ingen måde tale om polemik, men det er let at forstå, at manglen på viden om det religiøse fænomen generelt, og mangfoldigheden af de mulige manifestationer af dette fænomen, uberettiget kan føre til antagonistiske og uforsonlige holdninger.

Det er af denne grund, at jeg har besluttet at offentliggøre mine konklusioner vedrørende Scientologi religionen i denne rapport, en religion, som jeg har studeret i flere år, både rent formelt (værker, bøger og filosofi) og på et mere dagligdags plan (ceremonier, interne og eksterne organisationer, religiøse helligholdelser og lokale aktiviteter), både her i Italien så vel som i andre lande (Frankrig og Danmark).

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider