Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


i. Indledning

Forfatteren er japaner, og artiklen handler om ligheder og forskelle mellem Scientologi religionen og andre af verdens religioner. Artiklen beskæftiger sig også specielt med ligheder og forskelle set fra et japansk perspektiv og vil således sammenligne Scientologi med japanske religioner.

I Japan betyder ordet religion at undervise i oprindelsen, at undervise i kilden til oprindelsen. Dette er en japansk definition, der måske ikke svarer til den vestlige definition. I denne artikel benyttes den japanske definition. Det kan tilføjes, at ifølge japansk lovgivning, skal en religiøs organisation for at være en religion også udbrede sin lære, udføre religiøse ceremonier og oplære menighedsmedlemmerne. Scientologi udfører alt dette, som det skitseres på de følgende sider.

I det japanske digt “Waka” på 31 stavelser hedder det, at der er mange veje ved bjergets fod, men fra bjergets top ser månen ens ud. Det er et gammelt digt fra før kristendommens ankomst til Japan. Det handler mest om de to hovedreligioner i Japan, nemlig shintoisme og buddhisme, hvorom det siges, at man ender med at være den samme uanset hvilken sekt, man tilhører. Pointen var: Hvorfor skal man kives? Men endnu vigtigere er det, at når der er så mange ligheder mellem religioner, hvorfor skulle man så koncentrere sig om forskellene?

Scientologi religionen er forholdsvis ukendt i Japan, skønt mange biblioteker har Scientologi bøger, der ikke kun er skrevet af grundlæggeren L. Ron Hubbard, men også af Scientologi Kirken. Efter at have læst tredive bøger om emnet, finder undertegnede, at det at læse disse bøger er et godt råd til enhver, som ønsker at vide mere om emnet.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider