Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
BibliograpfiDen 8. oktober 1993 mødtes tusindvis af scientologer fra hele verden i Los Angeles for at høre nyheden om den historiske sejr for religionsfrihed. D en 1. oktober 1993 besluttede det amerikanske skattevæsen at give fuld religiøs anerkendelse og skattefritagelse til alle Scientologi kirker i USA, såvel som til visse oversøiske kirkeorganisationer. Beslutningen lød:

“...Den Internationale Scientologi Kirke (CSI) og dens beslægtede kirker og tilknyttede velgørende og uddannelses institutioner er fritaget for at betale indkomstskat i USA, i kraft af deres status som udelukkende religiøse eller velgørende organisation i henhold til sektion 501 (c)(3) i den amerikanske skattelov.”

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider