Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


 D en 25. februar 1992 i Chiesa di Scientologi della Brianza mod. Monzas 2. momskontor besluttede Monzas 1. skattekontor:

I en akademisk undersøgelse fandt vi (retten), at Scientologi er en profetisk religion, da den er fremkommet fra prædikener og opdagelser af en karismatisk grundlægger.

...

Så undersøgte vi doktrinens indhold og den rituelle praksis i Scientologi, udført gennem praktisering af f.eks. auditering, eller i deres optagelsesritual, navngivningsceremonien for tildeling af et navn, osv. Vi kom til den konklusion, at det der karakteriserer Scientologi religionen ikke kun er dens lighed med andre religioner, men først og fremmest, at alt hvad der bliver sagt og gjort inden for Scientologi, kun kan og vil virke troværdigt inden for vores kulturs rammer, hvis den bliver betragtet som en religion. Dette siges under hensyntagen til, at der skal dømmes uden fordomme, men alligevel under påvirkning af den vestlige konflikt mellem “det verdslige” og “det religiøse”.

 D en 9. december 1992 i Tyskland i sagen Peter Graf mod Dianetik Stuttgart e.v. sagde byretten i Stuttgart:

(Auditering) har sin oprindelse i sagsøgtes syn på religiøsitet/filosofi, hvilket er beskyttet af den tyske grundlov, og det er det centrale i den åndelige/religiøse skik og præstelige vejledning, der fører til frelse inden for Scientologi. Ligesom de fleste af de religiøse og ideologiske samfund anser sagsøgte mennesket for at være en enhed af krop og sjæl. Dette indeholder almindeligvis et løfte om positive ændringer på et fysisk eller åndeligt plan – som en såkaldt bivirkning – for medlemmerne, som handler i henhold til sagsøgtes regler, og som gør brug af sagsøgtes hjælp.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider