Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Appendiks
Appendiks 1 De teologiske fundamenter i Scientologi religionen
Appendiks 2 Scientologi En analyse og sammenligning af dens religiøse systemer og læresætninger
Appendiks 3 Scientologi En religions kendetegn
Appendiks 4 Scientologi Dens kosmologi, antropologi, etik-system og metodelære
Appendiks 5 Scientologi En ny religion of a New Religion
Appendiks 6 Scientologi  og nutidige definitioner af religion i samfundsvidenskaberne
Appendiks 7 Scientologi En sand religion
Appendiks 8 Scientologi Forholdet mellem Scientologi og andre religioner
Appendiks 9 Officiel anerkendelse af Scientologi som en religion
Appendiks 10 L. Ron Hubbards bøger om Scientologi
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


 D en. 4. september 1990 besluttede Den Administrative Ret i Frankfurt, Tyskland:

Klassifikationen af sagsøger som et religiøst eller ideologisk samfund, som det er bekræftet af nylig retslære såvel som i retsgyldige ekspertiser præsenteret af (Missionen), kan ikke modsiges med det argument, at Scientologi Kirkens trossætninger mangler en dogmatisk fastsat “klassisk” trosbekendelse, ligesom den kristne, og heller ikke at den mangler sandsynlighed eller alvorlighed. Den første indsigelse kan fjernes, fordi religionsfrihed ifølge Grundlovens artikel 4 gives til anerkendte kirker og religiøse trossamfund, men også til andre religiøse og ideologiske samfund, som indordner sig under grundlovskravene til et religiøst eller ideologisk samfund.

Den anden indsigelse ser bort fra, at Grundloven forbyder en evaluering både af en religions ideologi og af dens institutionelle udformning baseret på subjektiv opfattelse og synspunkter...

Der er, udover disse, et antal beslutninger og retsafgørelser, der bekræfter eller understøtter de religiøse bona fides i lande så forskellige som Albanien, Australien, Østrig, Belgien, Canada, Costa Rica, Danmark, Frankrig, Ungarn, Indien, Kasakhstan, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Sydafrika, Schweiz, Taiwan, England og USA. Disse kendelser omfatter en mangfoldighed af forskellige sager og retsafgørelser, deriblandt bevilling af vielsesbemyndigelse; indkomstskatte, ejendomsskatte eller momsfritagelse; religiøs registrering og immigration.

Kopier af disse retsafgørelser og andre dokumenter vil almindeligvis være tilgængelige.

For yderligere information kontakt:


Office of the President Church of Scientologi
6331 Hollywood Blvd.
Suite 1200
Los Angeles, CA 90028-6329
Tel: (323) 960-3500
Fax: (323) 960-3508
E-mail: publicrelations@scientology.net

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider