Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
BibliograpfiKapitel To


Kapitel To Scientologis religiøse læresætninger
[]
Trods det, at Scientologi er i åndelig gæld til de østlige trosretninger, opstod den i vesten og dens tro er udtrykt i det teknologiske sprog fra midten af det tyvende århundrede. Til disse åndelige begreber tilføjer Scientologi en præcis og anvendelig teknologi, der gør det muligt at bruge begreberne i dagligdagen.

 D e religiøse læresætninger i Scientologi omfatter visse fundamentale sandheder. Mest betydningsfuld blandt disse læresætninger er, at mennesket er et åndeligt væsen, hvis eksistens spænder over mere end et liv, og at han er udstyret med evner, der går langt ud over de evner, mennesket selv tror, det besidder. Mennesket er ikke kun i stand til selv at løse sine problemer, nå sine mål og vinde evig lykke, men er også i stand til at opnå nye højder af åndelig bevidsthed, som det aldrig har turdet drømme om.

Scientologi anser mennesket for at være grundlæggende godt og mener, at menneskets åndelige frelse afhænger af mennesket selv, dets forhold til sine medmennesker og dets opnåelse af broderskab med universet. I den henseende er Scientologi en religiøs filosofi i ordets dybeste forstand, for Scientologi er optaget af intet mindre end den fulde rehabilitering af menneskets iboende åndelige selv, dets muligheder, dets erkendelse og menneskets vished om sin egen udødelighed.

Næste
  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider