Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


AUDITERING

Under auditering anvender Scientologi præsten eller auditoren (på venstre side) Scientologi religionens grundlæggende sandheder på menighedsmedlemmet (på højre side) med henblik på rehabilitering af menneskets sjæl. Dette opnås ved at hjælpe personen med at undersøge sin egen tilværelse og forbedre evner til at erkende, hvad han/hun er, og hvor han/hun er. Udtrykket auditering og auditor kommer fra det latinske audire, “at lytte”.

Den ene af Scientologis to religiøse praksisser er auditering (fra det latinske audire, “at lytte”). Dette er den særlige form for åndelig vejledning mellem en Scientologi præst og et menighedsmedlem.

Det er ikke svært at indse, at menneskets anstrengelser på mange måder kommer til kort overfor idealet om uendelig åndelig overlevelse. Mennesket har tabt Det Højeste Væsen af syne, mistet bevidstheden om sin egen åndelige natur og, i de fleste tilfælde, glemt at livet kræver et vellykket engagement på alle otte dynamikker. I stedet for at påtage sig sin rolle i overvindelsen af det fysiske univers, lider mennesket i større eller mindre grad nederlag, der resulterer i smerte, manglende bevidsthed og uvillighed til at tage eksistensens udfordringer op.

I løbet af et gennemsnitligt menneskeligt liv, vil thetanen helt sikkert komme ud for mange erfaringer, der kan reducere det åndelig bevidsthedsniveau. I løbet af mange liv kan thetanen fuldstændigt tabe sin sande natur af syne, og med dette tab af åndelighed formindskes graden af engagement og kvalitet på alle otte dynamikker.

Auditering vender op og ned på dette forfald. Det giver individet mulighed for at kaste de åndelige lænker bort, som bliver tungere og tungere fra liv til liv – ophobningen af smerte og ulykke, forvirringer og personens egne overtrædelser af de moralske kodekser, han engang tilsluttede sig.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider