Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
BibliograpfiKapitel Fire


Kapitel Fire Scientologi religionens skrifter og symboler
[]
Scientologi religionens skrifter består af L. Ron Hubbards skrevne værker og båndforedrag omhandlende emnerne Dianetik og Scientologi. Disse skrifter indeholder over en halv million skrevne sider, mere end 3.000 båndforedrag og godt 100 film.

 D isse skrifter er den eneste kilde til Scientologi religionens læresætninger og det er et med religionen uløseligt forbundet princip, at det kun er ved at følge dens skitserede vej helt præcist, at menneskeheden kan opnå åndelig frelse. Dette koncept af ortodoksi i den religiøse praksis er helt grundlæggende for Scientologi. Derfor bliver ethvert forsøg på at ændre eller fordreje skrifterne anset for at være et af de mest alvorlige brud på kirkens etik.

For at sikre renheden og ortodoksien af skrifterne er ophavsretten til alle de offentliggjorte værker, der fuldt ud ejes af kirken, blevet registreret i alle relevante lande til gavn for religionen. Registreringen sikrer, at skrifterne ikke kan ændres eller blive forvrænget og at der ikke bliver lavet citatfusk med disse af individer med fejlagtige eller skadelige hensigter.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider