Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


BØGER

L. Ron Hubbards religiøse værker består af Scientologi religionens skrifter og danner således grundlaget hvorpå kirken er bygget. De omfatter foredrag, skrevne ord og film på 30 sprog og udgør samlet 35 millioner ord.

Verdens religioner identificeres normalt med en eller flere hellige skrifter. Medens andre religioner lægger stor vægt på overbevisning eller tro, og har trosartiklerne i en enkelt bog eller i et mindre antal bøger, så lægger scientologer stor vægt på den præcise anvendelse af læresætninger både under udøvelsen i kirken og ude i livet, hvilket har givet anledning til en forholdsvis omfattende serie bøger og andre offentligt tilgængelige tekster.

Hubbards talrige bøger om forskellige aspekter af Scientologi og udforskning af menneskets sjæl tjener som tekst for auditorer og for scientologer generelt. Disse omfatter:

  • Scientologi, Tankens grundbegreber introducerer mange af de mere elementære af Scientologi religionens principper. Den beskriver thetanens beskaffenhed og de principielle love om theta udfra hvilke mange af Scientologis elementære læresætninger stammer, inklusiv dynamikkerne, grundbegreberne angående affinitet, realitet og kommunikation og menneskets tre dele: thetan, sind og krop.

    Disse grundlæggende principper gengiver, hvordan livet fungerer og hvorfor, og giver den enkelte en større forståelse af sin virkelige identitet som åndeligt væsen.

    Næste

  •   Forrige Næste

    Top
    Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider