Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


SCIENTOLOGIS GEJSTLIGE HIERARKI

Scientologis gejstlige hierarki består af hundrede af kirker og missioner (de mindste af Scientologi kirkerne), som udøver Scientologis religiøse tjenester for deres menighedsmedlemmer. Der er også kirker rundt om i verden, som tilvejebringer gejstlig ledelse og støttetjenester for andre kirker. Individuelle kirker befinder sig i deres egne særskilte almennyttige selskaber eller foreninger, som sørger for den nødvendige lovformelige struktur, hvorfra de kan udføre deres daglige opgaver i forhold til det verdslige samfund.

Den Internationale Scientologi Kirke er moderkirken for Scientologi religionen. Som sådan er Den Internationale Scientologi Kirke den øverste gejstlige autoritet for religionen over hele verden.

Den Internationale Scientologi Kirkes primære virke er at koordinere de aktiviteter, der udføres af kirkerne, missionerne og lokale frivillige præster (som udgør hierarkiet), og til at sikre, at de arbejder harmonisk sammen mod opnåelsen af Scientologis ultimative mål; nemlig skabelsen af en bedre civilisation.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider