Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Moderkirken fremmer dette religiøse formål ved at vejlede, støtte og koordinere aktiviteter i hele hierarkiet, der har med udførelsen af de religiøse tjenester at gøre, dvs. uddannelsen af de gejstlige og andet personale, udbredelsen af troen, og den gejstlige ledelse, såvel som aktiviteter til social forbedring.

Den Internationale Scientologi Kirke varetager også udgivelsen og distribueringen af Scientologi skrifter over hele jorden gennem to forlagsvirksomheder, en i USA den anden i Danmark, og en intern afdeling, Golden Era Productions, som producerer religiøse film, videobånd, kassettebånd og disketter i eget filmstudie.

De kirker, der sørger for religiøse tjenester for menighedsmedlemmer, er arrangeret i et hierarki som reflekterer religionens åndelige niveauers gradvise stigning. Som beskrevet nedenfor tilbyder selvstændige lokale frivillige præster og kirker af alle størrelser Scientologis religiøse tjenester.

Næste
  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider