Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi


Mange af disse metoder finder deres modstykker i andre religioner – som for eksempel brugen af skriftemål og andre former for åndelig vejledning. Ikke desto mindre blev teknologien i Scientologi udviklet pragmatisk, baseret på en forståelse af livets grundlæggende love, og tilvejebringer en serie af trin, gennem hvilke en person kan opnå højere stadier af åndelig bevidsthed.

Selv om det bestemt ikke i sig selv er noget enestående inden for det religiøse område, er der et andet aspekt, der er meget vigtigt i forståelsen af Scientologi religionen. Det er det omfang, hvormed scientologer ud over hele verden samarbejder med andre religiøse og sociale grupper i offentlige hjælpeprogrammer – inden for miljøbeskyttelse, rehabilitering af stofmisbrugere, kampagner til beskyttelse af menneskerettighederne og mange andre lignende aktiviteter.

Endnu engang bør det understreges, at disse aktiviteter ikke kun har med tro at gøre, eller bliver udført udfra en autoritær forordning om at “gøre gode gerninger”. Årsagen er mere den, at efterhånden som scientologen opnår højere niveauer af åndelig bevidsthed, begynder han uundgåeligt at forstå, at hans ansvar strækker sig langt ud over hans eget livs sfære, ja selv hans nærmeste families.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider