Scientologi korset En nutidig religions teologi og praksis Scientologi
vælg et sprog
Søg
-->
En Opslagsbog fremlagt af den Internationale Scientologi Kirke Hjemme
Indholdsfortegnelse
Scientologi kirkens trosbekendelseIndledning
Kapitels
Kapitel 1 En definering af religion i et pluralistisk samfund
Kapitel 2 Scientologis religiøse læresætninger
Kapitel 3 Scientologis religiøse praksis
Kapitel 4 Scientologi religionens skrifter og symboler
Kapitel 5 Scientologi religionens organisationer
Kapitel 6 Scientologers samfundsaktiviteter
Kapitel 7 L. Ron Hubbard Scientologis grundlægger
Appendiks
Liste over Scientologi kirker og Missioner
Bibliograpfi

At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.


Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.


Og vi i denne Kirke tror:


At mennesket inderst inde er godt.


At mennesket stræber efter at overleve.


At menneskets overlevelse afhænger af det selv og dets medmennesker og af dets opnåelse af samhørighed med universet.


Og vi i denne Kirke tror, at Guds love forbyder mennesket:


At tilintetgøre sin egen art.


At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.


At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.


At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.


Og vi i denne Kirke tror:


At ånden kan frelses, og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

Næste

  Forrige Næste

Top
Kontakt os Ordliste Boghandel Dit Synspunkt Beslæglede Sider